free analytics for godaddy


Justera din monitor

För att bilder ska återges korrekt på en monitor så krävs det att monitorn är korrekt inställd. Detta gäller framförallt när man tittar på astrobilder med mörk bakgrund och många nyanser eller gråskalor.  

Ovanstående gråskalor är en god hjälp att få till svart- resp. vitpunkt. Skalan visar också om skärmen har bra dynamik, dvs kan återskapa alla nyanser. Slitna skärmar eller av sämre (billigare) kvalitet har svårt att upplösa de sista två delarna av skalorna närmast svart- resp. vitpunkten. De smälter oftast ihop.  Det är inte alltid man kan justera en dålig skärm om så är fallet.

Justera din skärm så att alla gråskalorna är synliga.